Skip to content

JE Bygg ABs hållbarhetspolicy

Vi åtar oss att ständigt förbättra vår hållbarhetsprestanda

JE Bygg ABs hållbarhetspolicy

Vi på Je Bygg AB är engagerade i att minimera vår påverkan på miljön och främja hållbar utveckling inom alla våra verksamheter. Vi åtar oss att ständigt förbättra vår hållbarhetsprestanda genom att fokusera på följande områden:

1. Miljö

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att minska användningen av naturresurser och minimera avfallet. Vi kommer att arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser och andra skadliga ämnen genom att använda miljövänliga material och tekniker. Vi kommer också att se till att våra anställda och leverantörer är medvetna om vår miljöpolicy och uppmuntra dem att bidra till vår strävan efter att minska vår miljöpåverkan.

2. Socialt ansvarstagande

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull samhällsaktör genom att respektera de mänskliga
rättigheterna och främja en inkluderande arbetsmiljö. Vi kommer att säkerställa att våra
anställda behandlas rättvist och jämlikt, och att de har tillgång till utbildning och utvecklingsmöjligheter. Vi kommer också att arbeta för att säkerställa att våra leverantörer följer samma höga standarder för socialt ansvarstagande.

Vi kommer även verka för att barn ska ha möjlighet till att medverka i idrott samt kultur 
aktiviteter.

3. Ekonomisk hållbarhet

Vi strävar efter att upprätthålla en stabil och hållbar ekonomi genom att bedriva vår verksamhet på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi kommer att arbeta för att minska våra kostnader och maximera vår lönsamhet, samtidigt som vi säkerställer att våra anställda och leverantörer behandlas rättvist och att vi tar hänsyn till miljön.

4. Kundernas behov

Vi kommer att fokusera på att tillgodose våra kunders behov genom att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster som uppfyller deras krav och förväntningar. Vi kommer också att arbeta för att minska vår kunders miljöpåverkan genom att erbjuda miljövänliga alternativ och genom att informera våra kunder om vår hållbarhetspolicy och våra insatser för att främja hållbar utveckling.

Vi åtar oss att ständigt förbättra vår hållbarhetsprestanda genom att övervaka och utvärdera våra insatser och genom att ständigt sträva efter att förbättra vår prestanda. Vi kommer också att vara öppna och transparenta i vår kommunikation om våra hållbarhetsinsatser och resultat.

Jonas Erland VD & Ägare

Är ni i behov av en hantverkare som bygger på kvalitét?

Vi svarar gärna på din frågor. Ring oss så kan vi hjälpa dig med just din förfrågan!