Skip to content

Samhällsengagemang & sponsring

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi hjälpas åt!

Ansök om sponsring

Vi på JE Bygg tror på att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att samarbeta och hjälpa varandra. Därför vill vi erbjuda sponsring till klubbar, projekt eller organisationer som delar våra värderingar och strävar efter att erbjuda barn en trygg och utvecklande miljö.

Vi tror på att vara aktivt engagerade i det vi sponsrar och att alla ska få möjlighet att delta. Vi vill inte bara vara en passiv bidragsgivare, utan vi strävar efter att vara delaktiga och skapa en meningsfull påverkan på de projekt och föreningar vi stöder. Genom att vara involverade kan vi bättre förstå behoven och utmaningarna och därmed bidra på ett mer meningsfullt sätt.

Vi sätter också stor vikt vid jämställdhet. Vi anser att alla oavsett kön ska ha lika möjligheter och rättigheter. Vi är engagerade i att stödja och främja jämställdhet inom de områden och verksamheter vi sponsrar.

Om du är en förening, ett projekt eller en organisation som delar våra värderingar och vill ansöka om sponsring, är vi intresserade av att höra från dig. Berätta om din verksamhet, dina mål och hur vår sponsring kan göra en skillnad. Tillsammans kan vi skapa en positiv förändring och ge barn möjlighet till en trygg och utvecklande miljö.

Våra kriterier för sponsring

  • Verksamheten ska erbjuda alla barn möjlighet att deltaga
  • Jobba med sociala projekt för barn
  • Jämställd fördelning av resurser
  • Verksamma på vår geografiska marknad
  • Sponsorskapet ska ses som ett samarbete där båda parter skall verka för varandras synlighet

Det här vill vi veta om er som söker

  • Beskrivning av aktivitet
  • Antal utövare- fördelning killar/tjejer
  • Användningsområde för sökta medel
  • Sökt summa
  • Hur kan vi verka för varandras synlighet

JE Bygg Fonden - En möjlighet för barn att delta utan ekonomiska hinder

JE Bygg tror starkt på att barn inte ska behöva välja bort att prova en aktivitet på grund av ekonomiska hinder. Vi vill bidra till att skapa en inkluderande och jämlik miljö där alla barn ges möjligheten att delta och utforska sina intressen och talanger. Därför har vi etablerat JE Bygg Fonden.

JE Bygg Fonden är till för att stödja barn och familjer som behöver hjälp med att täcka kostnader för medlemsavgifter, utrustning eller liknande. Vi vill ta bort de ekonomiska hindren och ge barn möjligheten att delta i aktiviteter och föreningar som de är intresserade av.

Om du känner någon som skulle kunna dra nytta av vårt stöd, så uppmanar vi dig att skicka in en ansökan till oss. Vi kommer att granska alla ansökningar noggrant och försöka hjälpa så många barn som möjligt. Vår enda önskan är att se glädjen och möjligheterna som det skapar för barnet.

Det är viktigt att påpeka att vi inte kräver någon motprestation för det stöd vi erbjuder. Vårt fokus är att hjälpa barn och skapa en positiv inverkan i deras liv. Vi vill att de ska kunna delta i aktiviteter som ger dem glädje, självförtroende och möjligheter till personlig utveckling.

Skicka in en ansökan till JE Bygg Fonden och hjälp oss att hjälpa. Tillsammans kan vi göra skillnad och ge alla barn en chans att utforska sina passioner och intressen utan ekonomiska begränsningar.

Fyll i och skicka in din ansökan

Skicka in en förfrågan nedan:

Är ni i behov av en hantverkare som bygger på kvalitét?

Vi svarar gärna på din frågor. Ring oss så kan vi hjälpa dig med just din förfrågan!