Skip to content

JE BYGG AB

Byggt på kvalité – den enda kontakten ni behöver

Är ni i behov av en hantverkare som bygger på kvalitét?

Varmt välkommen till JE BYGG AB.

Yrkesengagemang direkt från Västmanland

Jonas Erland Bygg AB grundades 2011 av just Jonas Erland själv. Erland – snickare sedan 2002 – satte stort värde i att bygga sin firma på kvalitet och engagemang, och idag jobbar här 14 yrkesstolta hantverkare med fokus på snickeri och plattsättning.

Innovation, samarbeten och totalentreprenader

Tack vare vårt stora intresse för hantverket har vi genom åren skapat oss gedigna och trygga samarbeten som möjliggör för oss att ta oss an totalentreprenader och vara den enda aktören ni behöver ha kontakt med under ert byggprojekt. 

Utöver detta söker vi hela tiden efter processinnovationer. Detta betyder att vi hela tiden letar efter att förbättra vårt materialval och effektivisera våra konstruktioner som förkortar byggtiderna samtidigt som slutprodukten håller längre. Detta innebär i slutändan en tids- och kostnadseffektiv process som är såväl till vår och er fördel. 

Är ni i behov av en hantverkare som bygger på kvalitét? Välkommen till Jonas Erland Bygg! 

Innovation, samarbeten och totalentreprenader

Totalentreprenad

Vi håller ihop hela byggprocessen och du som kund kan förlita dig på att vi håller i alla detaljer kring bygget.

Byggservice

Stora eller små projekt, vi är flexibla och ser till att hjälpa till med just de byggtjänster som du behöver.

Plattsättning

Badrum, våtrum och plattsättning. Vi följer branschorganisationens regler och hjälper er med ert nya badrum.